Uslovi korištenja

Ovim uslovima regulira se Vaše korištenje web stranice R&S d.o.o. Igmanska b.b. - (Ind. zona Unis Pretis) 71320 Vogošca, BiH (u daljem tekstu "web stranica"). Sve informacije prikazane, prenešene i sadržane unutar web stranice, uključujući tekst, fotografije, ilustracije, mape/direktorije, članke, kataloge, preglede, audio i video clip-ove, web-aplikacije, zaštitne znakove kao i druge oblike informacija date na ovoj web stranici su zaštićene autorskim i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.Ne možete modificirati, kopirati, reproducirati, reizdavati, preuzimati, koristiti ili distribuirati bilo kojim putem bilo koji materijal, uključujući kod, software i sadržaj ove web stranice i slično.Vi prihvatate korištenje web stranice u skladu sa ovim USLOVIMA KORIŠTENJA.

 

Zbog toga što je Internet medij koji se usavršava, mi ćemo, s vremena na vrijeme, vršiti izmjene ovih USLOVA KORIŠTENJA ili uvoditi nove stavke u USLOVE KORIŠTENJA. Korištenjem web stranice, Vi prihvatate modificirane i izmijenjene Uslove korištenja web stranice. Ne možete, bez dozvole vlasnika web stranice preuzeti bilo koji sadržaj web stranice ili postaviti u frame ili uključiti u drugi web site ili drugu web stranicu u bilo kojem obliku.

 

Izjava o privatnosti

 

U skladu sa važećim zakonima, web stranica prikuplja razne vrste informacija od Vas. Ova Izjava sadrži način na koji mi prikupljamo informacije od Vas, te u koju svrhu koristimo prikupljene informacije.Ova Izjava o privatnosti ne uključuje informacije koje nam možete dati i koje možemo prikupiti offline, odnosno na nekom događaju, putem telefona ili na drugi način. Ova Izjava o privatnosti ne podliježe bilo kojoj drugoj web stranici osim ove web stranice.

 

Unošenje podataka

 

Prihvatanjem ovih uslova korištenja Vi se obavezujete da ćete prilikom registracije unijeti samo Vaše tačne informacije, a ne informacije koje su netačne u bilo kojoj formi ili obliku. Također, Vi se obavezujete da ćete nastojati da održavate tačnost Vaših informacija datih web stranici tokom vremena, kao i da prijavite sve moguce promjene u tom smislu. Mi takoder zadržavamo pravo da uskratimo mogučnost korištenja naše web stranice onim korisnicima koji naruše ove uvjete korištenja.

 

Korištenje web stranice

 

Vi možete koristiti našu web stranicu samo u svrhu za koju je namijenjena. Vi ne smijete koristiti našu web stranicu na način koji može prouzrokovati bilo kakvu štetu drugim korisnicima. Vi razumijete da ste samo Vi, a ne web stranica , u potpunosti odgovorni za način na koji Vi koristite našu web stranicu i za sve posljedice koje mogu proizaći iz tog načina upotrebe. Vi ne smijete kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše web stranice niti koristiti našu web stranicu u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu. Vi prihvatate da su sadržaj naše web stranice i kompjuterski programi koji omogucavaju njegov rad vlasništvo web stranice i da su zašticeni zakonom o autorskim pravima. Vi se obavezujete da necete mijenjati, kopirati, piratizirati, pokušavati da otkrijete kompjuterski kod, ili koristiti u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu bilo koji dio naše web stranice ili naših kompjuterskih (web) programa. Također, Vi se obavezujete da nečete neovlašteno praviti web stranice ili kompjuterske programe bazirane na bilo kojem dijelu naše web stranice ili naših kompjuterskih programa.

 

Sigurnost web stranice i podataka

 

Vi prihvatate da ste odgovorni za zaštitu tajnosti Vaše lozinke i prihvatate da ste Vi u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti urađene pod Vašim korisničkim imenom i lozinkom. Vi ne smijete davati Vašu lozinku drugim licima, i prihvatate da nas morate hitno obavijestiti (putem e-maila na adresu web@ris.ba) u slucaju da otkrijete da neko drugi koristi Vaše korisničko ime i lozinku.Vi ne smijete narušavati sigurnost naše web stranice i podataka koje sadrži. To pored ostalog uključuje korištenje naše web stranice pod korisničkim imenom i lozinkom koji nisu Vaši; pokušaj da pristupite dijelovima naše web stranice za koje nemate pravo pristupa; pokušaj da ugrozite ili usporite rad naše web stranice; pokušaj da brišete ili mijenjate podatke postavljene od strane drugih korisnika; pokušaj da nedozvoljeno pretražujete bazu podataka naše web stranice. Ako dođe do pokušaja narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka, mi ćemo ih detaljno istražiti, i ako nađemo za shodno, mi ćemo kontaktirati predstavnike sudske vlasti. Počinioci djela narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka mogu biti podložni krivičnoj odgovornosti. Uskračivanje prava korištenja web stranice Vi prihvatate da Vam mi možemo pod određenim uslovima uskratiti pravo korištenja naše web stranice. Razlozi za takvu našu moguću akciju uključuju narušavanje ovih uvjeta korištenja. Vi prihvatate da mi imamo puno pravo da Vam uskratimo pravo korištenja naše web stranice ako mi smatramo da je to neophodno, i Vi prihvatate da u takvom slučaju mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama.

 

Zakoni

 

Vi prihvatate da vrijede Zakoni Bosne i Hercegovine kojim se štite autorska prava i druga srodna prava, kao i drugi Zakoni Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu materiju. Odricanje i razrješavanje odgovornosti: Vi razumijete da Vi koristite našu web stranicu na vaš sopstveni rizik, onakav kakav je dat, i onda kada je aktivan. Mi Vam ne dajemo nikakvu garanciju vezanu za našu web stranicu i mi se odričemo svake odgovornosti, implicitne ili eksplicitne, vezane za Vašu upotrebu naše web stranice.Mi ne dajemo nikakvu garanciju da ce naša web stranica biti dostupna bez prekida, sigurna, ili bez ikakvih grešaka. Konačno, mi ne dajemo nikakvu garanciju da će potencijalne greške na našoj web stranici biti ispravljene.

Vi prihvatate da mi ni u kojem slucaju nećemo snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji može nastati Vama zbog:

(a) Vaše upotrebe naše web stranice ili nemogucnosti da koristite našu web stranicu;

(b) neovlaštenog pristupa Vašim podacima ili neovlaštene promjene Vaših podataka;

(c) postupaka drugih korisnika naše web stranice;

(d) bilo cega drugoga vezanog za našu web stranicu.Vi se slažete da razrješavate web stranicu i uposlenike web stranice bilo kakve odgovornosti, ukljucujuci advokatske troškove, u slucaju tužbe ili bilo kakve druge zakonske akcije ucinjene od strane treceg lica a nastale zbog Vaše upotrebe naše web stranice ili Vašeg kršenja ovih uslova korištenja.

 

Trademark informacije

 

Web stranica je zašticeni znak R&S d.o.o. Sarajevo. Vi prihvatate da ne smijete na bilo koji način koristiti ove zašticene znakove bez izričite prethodne pismene dozvole vlasnika web stranice R&S d.o.o.

 

Prijava kršenja Uslova korištenja

 

Molimo da bilo koje kršenje ovih uslova korištenja od strane trecih lica prijavite putem e-mail-a na adresu: web@ris.ba.

 

Generalne informacije

 

Ovi uslovi korištenja čine cjelokupan ugovor između Vas i web stranice, koji regulira Vaše korištenje naših usluga. Ovi uslovi korištenja, kao i odnos izmedu Vas i web stranice su uređeni zakonima Bosne i Hercegovine.Ako je neki dio ovih Uslova korištenja proglašen nevažecim od strane nadležnog suda, svi ostali dijelovi ovih uslova korištenja ostaju važeci i na snazi.Uslov za korištenje ove web stranice je prihvatanje ovih uslova.