Sigurnost plaćanja

Firma R&S doo svakodnevno sarađuje sa mnogim bankama u Bosni i Hercegovini, te samim tim za firme nudimo mnoge mogučnosti plačanja, a sama sigurnost je vezana za potpis ugovora sa firmama i uslovima poslovanja. Plaćate virmanski, prijenos novca izvodi se direktno preko banke tako da u ovom slučaju sigurnost plaćanja ovisi o bankama – a banke jako puno ulažu u sigurnost plaćanja za klijente.