Online naručivanje

Svaki registrovani poslovni kupac našeg portala www.ris.ba može izvršiti narudžbu robe veoma jednostavno, u bilo kojem trenutku i sa bilo koje lokacije - bez obzira da li sa radnog mjesta ili iz Vašeg kućnog okruženja. Pristupite procesu registracije, a nakon autentifikacije jednostavnim klikom naručujete robu u Vašu korpu.