Kako se registrovati na R&S ?

Proces registracije je veoma jednostavan i kratak. Potrebno je da kliknite na polje REGISTRACIJA u gornjem desnom uglu, nakon čega se otvaraju polja u koja je potrebno upisati podatke.

Unesite ime firme, ID i PDV broj, kontakt osoba, telefon, e-mail. Registracioni obrazac sadrži obavezna polja, koja su naznačena sa " * " Svaki registrovani korisnik snosi odgovornost za tačnost podataka i istinitost samih prilikom registracije. U trenutku registracije, registrovani korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržajem općih uvjeta poslovanja kao i njihovim mogućim izmjenama i dopunama te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na temelju njih. Prihvatanjem općih uvjeta, korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.