Brza i pouzdana dostava

Dostava se vrši direktno na adresu kupca ili na adresu po želji kupca ako to nije ona koja je navedena.

Roba se isporučuje najdalje kroz 24 sata. Kompletan asortiman roba prevoze isključivo uposlenici skladišta i voznog sektora firme R&S. Ispostave se implementiraju na prostoru cijele Bosne i Hercegovine i šire. Roba prilikom transporta se posebno tretira sigurnim pravilnim utovarom u teretna prevozna sredstva da ne bih došlo do oštečenja i drugog vida štete.