Kako uspješno savladati kulturološke razlike prilikom poslovanja?

2018-03-07 | RIS press tim

Promotion

Sve kulture na svijetu možemo svrstati u dvije velike grupe: kulture visokog i kulture niskog konteksta. Šta su odlike jedne a šta druge, te kako nam one pomažu shvatiti komunikaciju i protokole sa partnerima i kolegama drugih kultura, pročitajte u nastavku našeg članka.
Kulture visokog i niskog konteksta

Kulture visokog konteksta, čiji tipičan primjer su azijske i arapske kulture imaju naviku da mnogo pažnje daju načinu na koji se govori i ponaša prilikom sastanka. Izražen govor tijela, gestikulacije rukama i intonacija glasa su izrazito bitni elementi komunikacije, kao mnogi drugi sitni detalje.
Kulturama niskog konteksta, poput švicarske ili njemačke, najvažniji element komunikacije su eksplicitne, jasne i razumljive rečenice. Gestikulacije, intonacija i drugi sitni detalji su manje bitni, te uobičajeno je očekivati detaljna objašnjena, te fokus je na samoj poruci nego kontekstu. Iako ovim direktnim pristupom se nastoje izbjeći greške u komunikaciji, sagovornici se mogu naći uvrijeđenim upravo zbog manjka emocionalne uključenosti.

1. Inicijalni kontakt
Početak zajedničkog poslovanja ili suradnje itekako je važan. Ukoliko se prilikom uspostavljanja inicijalnog kontakta sa nekom organizacijom ili preduzećem prekrše pravila njihove kulture, mnoge poteškoće mogu nastupiti već i na početku te saradnje. Uspostavljanje kontakta može biti putem slanja e-maila, telefonskim putem, dopisom i slično. Američki i europski pristup je putem e-maila, telefonskog poziva ili dopisom se predstaviti. Međutim, azijske kulture, poput japanske i indijske, face to face pristup više cijene i poštuju. Daleko kompleksniji način sklapanja poznanstava i predstavljanja nalazimo kod Kineza. Oni se tradicionalno oslanjaju na međuljudske odnose, te internacionalni preduzetnici koji dolaze u Kinu moraju napraviti cijenu mrežu poznanika za koju su im nekada potrebne i godine.

2. Sastanci
Poznato je da Amerikanci su najčešće neformalno te prijateljski raspoloženi tokom poslovnih sastanaka, što dokazuje i činjenica da se jednostavno imenima oslovljavaju bez naglašavanja titula. Za razliku od ovog pristupa, Kinezi ritual pozdravljanja i oslovljavanja shvataju vrlo lično i ozbiljno. Redoslijed pozdravljanja ide od najstarije pa do najmlađe osobe, te korištenje titula je vrlo bitno. Lagani stisak ruke i naklon predstavlja najprikladniji pozdrav.

3. Poslovni pokloni
U mnogim zemljama zapada, kao i u Kini, prekomjerno darivanje će se smatrati podmićivanjem koje je čak i zakonski regulisano. Svaki poklon namijenjen poslovnom partneru, ne smije preći 180$ svoje vrijednosti. U američkoj kulturi pokloni manje vrijednosti poput hemijskih olovaka ili privjeska sa logom se podrazumijevaju. Dalje, u japanskoj kulturi od osobe koja primi poklon očekuje se da ga odmah i otvori. Preporučuje se predati poklon, kao i isti preuzeti sa obje ruke kao znak poštovanja i zahvalnosti.
U Indiji se pokloni općenito ne daju pri prvim sastancima, te izbjegavaju se pokloni bijele ili crne boje. Razlog je taj što bijela boja u njihovoj kulturi označava sahranu, a crna zlo i negativnost.