BLOG

Opremanje Ureda za podršku studentima UPS

04.10.2018

Promotion U sklopu Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, na adresi Zmaja od Bosne broj 8 (u sklopu CAMPUS-a), svečano je otvoren Ured za podršku studentima – UPS!

Glavni zadatak Ureda će biti pružanje pomoći prilikom odabira studija, poboljšanje pristupa obrazovanju, informisanju studenata, istraživačkim aktivnostima, ali i poboljšanju iskustava studiranja studenata s poteškoćama te pravnim i podzakonskim aktima vezanim za obrazovanje.

Volimo biti dio pozitivnih priča, naročito kada je u pitanju studentska populacija te smo rado podržali projekat opremanja Ureda. Kroz Ured za podršku studentima, povećat će se mogućnost zaposlenja kroz praćenje i usklađivanje potreba i potencijala budućih studenata s potrebama tržišta rada.

Svim budućim studentima želimo mnogo sreće prilikom upisa željenog fakulteta, a svim sadašnjim studentima upućujemo iskrene čestitke za početak nove školske godine.


Image and video hosting by TinyPic

Nove tehnologije su naša domaća zadaća!

28.09.2018

Promotion
U Sarajevu je održana prva međunarodna konferencija “Obrazovanje i informacione tehnologije: novi pogledi i izazovi” sa naglaskom na uspostavljanje sistema digitalno zrelih škola i unaprjeđenju kvalitete obrazovanja. Razvoj novih kompetencija za informatizaciju u obrazovanju je veoma važan za prosvjetne radnike, ali i za učenike.
Tim povodom, predstavili smo 3 savremena proizvoda:
• Kyocera Teaching Assistant
• Epson EB-680wi Ultra-short Throw Interactive Projector
• 3D printer Wanhao i3 plus

Svi učesnici konferencije su imali priliku na licu mjesta testirati rad proizvoda te saznati više informacija o načinu korištenja i njihovim benefitima za sve školske ustanove.

Današnja “digitalna generacija” svakodnevno je okružena modernim tehnološkim uređajima. Nastavu je potrebno prilagoditi djeci, njihovim interesima te ih potaći da jednostavnije savladaju gradivo na zanimljiv i interaktivan način.

Pored toga što takvi uređaji povećavaju aktivnost i interesovanje djece tokom časa, promovišu aktivno učenje i podstiču kreativno razmišljanje. Djeca na jednostavan i praktičan način mogu naučiti nešto novo ili primijeniti stečeno znanje.

Za više informacija o savremenim tehnološkim uređajima koji će olakšati i unaprijediti nastavni process nas možete kontaktirati putem emaila: web@ris.ba.

Kako uspješno savladati kulturološke razlike prilikom poslovanja?

07.03.2018

Promotion

Sve kulture na svijetu možemo svrstati u dvije velike grupe: kulture visokog i kulture niskog konteksta. Šta su odlike jedne a šta druge, te kako nam one pomažu shvatiti komunikaciju i protokole sa partnerima i kolegama drugih kultura, pročitajte u nastavku našeg članka.
Kulture visokog i niskog konteksta

Kulture visokog konteksta, čiji tipičan primjer su azijske i arapske kulture imaju naviku da mnogo pažnje daju načinu na koji se govori i ponaša prilikom sastanka. Izražen govor tijela, gestikulacije rukama i intonacija glasa su izrazito bitni elementi komunikacije, kao mnogi drugi sitni detalje.
Kulturama niskog konteksta, poput švicarske ili njemačke, najvažniji element komunikacije su eksplicitne, jasne i razumljive rečenice. Gestikulacije, intonacija i drugi sitni detalji su manje bitni, te uobičajeno je očekivati detaljna objašnjena, te fokus je na samoj poruci nego kontekstu. Iako ovim direktnim pristupom se nastoje izbjeći greške u komunikaciji, sagovornici se mogu naći uvrijeđenim upravo zbog manjka emocionalne uključenosti.

1. Inicijalni kontakt
Početak zajedničkog poslovanja ili suradnje itekako je važan. Ukoliko se prilikom uspostavljanja inicijalnog kontakta sa nekom organizacijom ili preduzećem prekrše pravila njihove kulture, mnoge poteškoće mogu nastupiti već i na početku te saradnje. Uspostavljanje kontakta može biti putem slanja e-maila, telefonskim putem, dopisom i slično. Američki i europski pristup je putem e-maila, telefonskog poziva ili dopisom se predstaviti. Međutim, azijske kulture, poput japanske i indijske, face to face pristup više cijene i poštuju. Daleko kompleksniji način sklapanja poznanstava i predstavljanja nalazimo kod Kineza. Oni se tradicionalno oslanjaju na međuljudske odnose, te internacionalni preduzetnici koji dolaze u Kinu moraju napraviti cijenu mrežu poznanika za koju su im nekada potrebne i godine.

2. Sastanci
Poznato je da Amerikanci su najčešće neformalno te prijateljski raspoloženi tokom poslovnih sastanaka, što dokazuje i činjenica da se jednostavno imenima oslovljavaju bez naglašavanja titula. Za razliku od ovog pristupa, Kinezi ritual pozdravljanja i oslovljavanja shvataju vrlo lično i ozbiljno. Redoslijed pozdravljanja ide od najstarije pa do najmlađe osobe, te korištenje titula je vrlo bitno. Lagani stisak ruke i naklon predstavlja najprikladniji pozdrav.

3. Poslovni pokloni
U mnogim zemljama zapada, kao i u Kini, prekomjerno darivanje će se smatrati podmićivanjem koje je čak i zakonski regulisano. Svaki poklon namijenjen poslovnom partneru, ne smije preći 180$ svoje vrijednosti. U američkoj kulturi pokloni manje vrijednosti poput hemijskih olovaka ili privjeska sa logom se podrazumijevaju. Dalje, u japanskoj kulturi od osobe koja primi poklon očekuje se da ga odmah i otvori. Preporučuje se predati poklon, kao i isti preuzeti sa obje ruke kao znak poštovanja i zahvalnosti.
U Indiji se pokloni općenito ne daju pri prvim sastancima, te izbjegavaju se pokloni bijele ili crne boje. Razlog je taj što bijela boja u njihovoj kulturi označava sahranu, a crna zlo i negativnost.

Savjeti za efikasnije vođenje sastanaka

14.02.2018

Promotion

Koliko puta ste prisustvovali sastancima u Vašem poslovnom okruženju, ali ste uvidjeli da produktivnost i efikasnost nisu na zadovoljavajućem nivou?

U sljedećem članku R&S Vam donosi nekoliko savjeta za efikasnije vođenje poslovnih sastanaka i drugih okupljanja poslovnih saradnika.1. Riješite se stolica
Jedno naučno istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Applied Psychology, pokazalo je da sastanci koji se održavaju stojeći, kraći su od sjedećih sastanaka, a kvaliteta donosenih odluka je ostala na istom nivou. Dakle, za manje vremena moguće je postići isti nivo produktivnosti i kvaliteta odlučivanja. Zanimljiv je podatak da izvršni direktor Amazona Jeff Bezos uvijek donosi jednu praznu stolicu na sastanak kako bi podsjetio sve sudionike sastanka da je među njima uvijek prisutan i kupac.

2. Zabranite korištenje uređaja
Iako većina ljudi smatra da su vješti u obavljanju više aktivnosti i zadataka istovremeno, praksa to ne potvrđuje. Pri tzv. multitaskingu, treba nam više vremena za obavljanje datih zadataka, ali i mogućnost pogreške se znatno povećava.

Drugi razlog za zabranu uređaja jeste to što odvraća pažnju drugima, ali i to što bi druge kolege smatrale nepristojnim ukoliko neko koristi mobitel ili tablet prilikom sastanka. Ljudi se osjećaju nelagodno i uvrijeđeno ukoliko prilikom razgovora neko posegne za svojim mobitelom.

3. Pobrinite se da svako sudjeluje i da ima riječ
Uslijed različitih raspoloženja, jezičkih barijera ili tipa ličnosti, neki zaposleni su više skloni učestvovanju u raspravama i slobodnoj konverzaciji, dok se neki ustručavaju nešto reći. Onima koji se ustručavaju treba dati mjesto i priliku za njihov doprinos , obzirom da oni su ti koji obično imaju najbolji pregled toka razgovora. Jednostavnim poticanjem sudionika, podiže se njihova predanost rješavanju problema, a i generalno govoreći, ljudi vole znati da se i njihovo mišljenje cijeni i uzima u obzir,

4. Nikada ne organizirajte sastanak samo kako biste prenijeli informacije
Ukoliko organizujete sastanak samo kako biste prenijeli informacije, razmislite još jednom. Zašto oduzimati dragocjeno vrijeme kako biste rekli nešto što se može prenijeti kolegama putem e-maila? Sastanci na kojima se samo prenose informacije ne predstavljaju samo gubitak vremena. Ovakvo iskorištavanje vremena kojim naši zaposleni raspolažu, može dovesti do neetičnog ponašanja i iscrpljivanjem kognitivnih resursa zaposlenih.

5. Unaprijed odredite raspored sastanka i e-mailom ih proslijedite kolegama
Pošaljite e-mail sa dnevnim rasporedom tema sastanka 24 sata unaprijed svima koji treba da budu prisutni. Trebali biste objasniti što će se na sastanku događati, kako bi sudionici unaprijed znali šta će raditi. Nepostojanje jasnog plana i programa često dovodi do toga da je grupa neuspješna u donošenju odluke. Postojanje plana daje nam priliku da razjasnimo svoje ciljeve, te promislimo o faktorima koji bi nam mogli onemogućiti postizanje ciljeva.

Prednosti Open Space tipa kancelarija

10.01.2018

Promotion

Šta je Open Space koncept kancelarija?

Koncept Open Space kancelarija nastaje doslovnim „rušenjem“ zidova i pregrada unutar kancelarija. Prvi put se pojavljuje tokom 60-ih godina prošlog stoljeća, sa ciljem bolje kontrole i nadgledanja zaposlenika. Danas, ovaj koncept uređenja poslovnog prostora primjenjuju brojne velike kompanije kao način povećavanja produktivnosti zaposlenih i podsticanja timskog rada.

Kako open space kancelarije pozitivno utječu na zaposlene?

- Bolja komunikacija,kreativnost i međuljudski odnosi

Eliminisanjem zidova, odnosno svrstavanjem većeg broja zaposlenih u jednu prostoriju, bitno se poboljšava interna komunikacija jer su zaposleni u prilici da češće komuniciraju. Jednostavnija i češća međusobna razmjena informacija i ideja, dovodi do povećanja kreativnosti zaposlenih, ali i do pronalaska bržeg i kvalitetnijeg rješenja za određeni problem.

Osim toga, zaposleni mogu brže i jednostavnije zatražiti pomoć od kolega, bez potrebe zakazivanja posebnog formalnog sastanka. Kada govorimo o odnosu zaposlenih i menadžera viših nivoa, ovaj koncept također ima određene prednosti.

- Bolja menadžerska kontrola

Kada menadžeri dijele istu kancelariju sa zaposlenima na nižim nivoima, olakšana je kontrola i nadgledanja rada zaposlenih. Sa druge strane, kod zaposlenih se može javiti osjećaj jednakosti zbog toga što njihovi nadređeni nemaju svoju „posebnu“ kancelariju. Upravo je kompanija Facebook iskoristila ovu prednost, gdje ni sam osnivač nema vlastitu kancelariju (u tradicionalnom smislu).

- Veća produktivnost

Prethodno navedene prednosti, bolja komunikacija, veća spremost zaposlenih za rad u timu, bolji međusobni odnosi, olakšano rješavanje određenih problema, bolja kontrola, dovode do povećanja produktivnosti zaposlenih, što je bitan faktor uspješnosti neke kompanije. Međutim, open space koncept može donijeti i određene uštede u novcu.

- Ušteda novca

Kako više zaposlenih koristi i dijeli jednu prostoriju, tako se i neka oprema i materijali mogu nabaviti u manjim količinama zbog toga što će iste koristiti veći broj zaposlenih. Naprimjer, prvobitno je svaki zaposlenik u svojoj kancelariji imao vlasititi printer, dok sada jedan printer koristi veći broj zaposlenih.

Na ovaj način će se troškovi nabavke određene opreme i materijala znatno smanjiti. Osim toga, sama izgradnja poslovnog prostora sa mnogo manjim brojem zidova i drugih pregrada, može zahtijevati manje novca u odnosu na izgradnju tradicionalnog tipa poslovnih prostora.