Uslovi korištenja


Ovim uslovima reguliše se Vaše korištenje web stranice R&S d.o.o. Igmanska b.b. - (Ind. zona Unis Pretis), 71320 Vogošća, BiH (u daljem tekstu "web stranica"). Sve informacije prikazane, prenesene i sadržane unutar web stranice, uključujući tekst, fotografije, ilustracije, mape/direktorije, članke, kataloge, preglede, audio i video clip-ove, web-aplikacije, zaštitne znakove kao i druge oblike informacija date na ovoj web stranici su zaštićene autorskim i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne možete modificirati, kopirati, reproducirati, reizdavati, preuzimati, koristiti ili distribuirati bilo koji materijal, uključujući kod, software i sadržaj ove web stranice i slično. Vi prihvatate korištenje web stranice u skladu sa ovim USLOVIMA KORIŠTENJA.

S obzirom da je internet medij koji se usavršava, mi ćemo, s vremena na vrijeme, vršiti izmjene ovih USLOVA KORIŠTENJA ili uvoditi nove stavke u USLOVE KORIŠTENJA. Korištenjem web stranice, Vi prihvatate modificirane i izmijenjene Uslove korištenja web stranice. Ne možete, bez dozvole vlasnika web stranice preuzeti bilo koji sadržaj web stranice, postaviti u frame ili ga uključiti u drugi web site ili drugu web stranicu u bilo kojem obliku.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne private mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketing kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposlenici i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na stranici. www.ris.ba Internet stranica se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Prodavalac je R&S d.o.o., a kupac je posjetilac stranice koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavaocu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama (KM). Ukoliko se kupac registruje kao fizičko lice, cijene će biti izražene sa uračunatim PDV-om. Ukoliko se kupac registruje kao pravno lice, cijene artikala će biti izražene bez uračunatog PDV-a, a PDV se dodaje u korpi na izražene cijene.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

CIJENE

Za pojedinačnu kupovinu vrijede cijene u trenutku predaje narudžbe. Slike su simbolične i ne garantuju karakteristike proizvoda. Sve redovne i internetske cijene su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Naš tim se trudi objavljivati najaktulenije cijene i detaljne informacije. Ukoliko uočite neku netačnu informaciju, možete nam je prijaviti na email: web@ris.ba.

KODOVI

Kodovi koji se obračunavaju na korpi se ne mogu primjenjivati na već odobrene maksimalne rabate.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: MasterCard, Maestro ili Visa.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavaoc se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavaoca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavaoc ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Prodavalac se obavezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavalac se obavezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana, osim u slučaju kada kupac odabere proizvode kojih trenutno nema na stanju ili proizvode na koje je potrebno uraditi štampu.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavaoca, prodavaoc više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, prodavaoc se obavezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon primitka elektronske pošte (obavijesti o downloadu) kupac može odmah pristupiti downloadu proizvoda.

REKLAMACIJE I GARANCIJA

Prodavalac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.ris.ba. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Prodavaoc nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavljača (kompanija koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Proizvodi imaju garanciju ako je tako naznačeno na garantnom listu ili na računu. Garancija je važeća uzimajući u obzir upute na garantnom listu i sa originalnim računom. Garantni rokovi su navedeni na garantnom listu.

Kompanija je dužna garantni popravak napraviti u roku 45 dana od primljenog artikla, u suprotnom proizvod mora zamijeniti sa drugim jednakim proizvodom.

OPĆENITO

R&S d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.ris.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža ris.ba internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite koristeći kompjutersku opremu i usluge za pristup našoj stranici. R&S d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, internet saobraćaja ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam R&S d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu proizvoda i usluga, R&S d.o.o. ne može garantovati da će usluge na ris.ba odgovarati Vašim potrebama. R&S d.o.o. također ne može garantovati da će proizvod ili usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail web@ris.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja vršit će se u konvertibilnim markama (KM). Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema kursu koji je aktuelan na dan kupovine.

Unošenje podataka

Prihvatanjem ovih uslova korištenja Vi se obavezujete da ćete prilikom registracije unijeti samo tačne informacije, a ne informacije koje su netačne u bilo kojoj formi ili obliku. Također, Vi se obavezujete da ćete nastojati održavati tačnost Vaših informacija datih web stranici, kao i prijaviti sve moguće promjene u tom smislu. Mi također zadržavamo pravo da uskratimo mogućnost korištenja naše web stranice onim korisnicima koji naruše ove uslove korištenja.

Korištenje web stranice

Vi možete koristiti našu web stranicu samo u svrhu za koju je namijenjena. Ne smijete koristiti našu web stranicu na način koji može prouzrokovati bilo kakvu štetu drugim korisnicima. Vi razumijete da ste samo Vi, a ne web stranica, u potpunosti odgovorni za način na koji koristite našu web stranicu i za sve posljedice koje mogu proizaći iz tog načina upotrebe. Ne smijete kopirati ili preprodavati bilo koji dio naše web stranice niti koristiti našu web stranicu u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu. Prihvatate da su sadržaj naše web stranice i kompjuterski programi koji omogućavaju njegov rad vlasništvo web stranice i da su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Vi se obavezujete da nećete mijenjati, kopirati, piratizirati, pokušavati otkriti kompjuterski kod, ili koristiti u bilo koju neodobrenu komercijalnu svrhu bilo koji dio naše web stranice ili naših kompjuterskih (web) programa. Također, Vi se obavezujete da nećete neovlašteno praviti web stranice ili kompjuterske programe bazirane na bilo kojem dijelu naše web stranice ili naših kompjuterskih programa.

Uskraćivanje prava korištenja web stranice

Vi prihvatate da Vam možemo pod određenim uslovima uskratiti pravo korištenja naše web stranice. Razlozi za takvu moguću akciju uključuju narušavanje ovih uslova korištenja. Prihvatate da imamo puno pravo da Vam uskratimo pravo korištenja naše web stranice ako smatramo da je to neophodno, i prihvatate da u takvom slučaju mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama.

Sigurnost web stranice i podataka

Prihvatate da ste odgovorni za zaštitu tajnosti Vaše lozinke i prihvatate da ste u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti urađene pod Vašim korisničkim imenom i lozinkom. Ne smijete davati Vašu lozinku drugim licima i prihvatate da nas morate hitno obavijestiti (putem e-maila na adresu web@ris.ba) u slučaju da otkrijete da neko drugi koristi Vaše korisničko ime i lozinku. Ne smijete narušavati sigurnost naše web stranice i podataka koje sadrži. To pored ostalog uključuje korištenje naše web stranice pod korisničkim imenom i lozinkom koji nisu Vaši; pokušaj da pristupite dijelovima naše web stranice za koje nemate pravo pristupa; pokušaj da ugrozite ili usporite rad naše web stranice; pokušaj da brišete ili mijenjate podatke postavljene od strane drugih korisnika; pokušaj da nedozvoljeno pretražujete bazu podataka naše web stranice. Ako dođe do pokušaja narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka, mi ćemo ih detaljno istražiti, i ako nađemo za shodno, kontaktirat ćemo predstavnike sudske vlasti. Počinioci djela narušavanja sigurnosti naše web stranice i podataka mogu biti podložni krivičnoj odgovornosti.

Zakoni

Vi prihvatate da vrijede Zakoni Bosne i Hercegovine kojim se štite autorska prava i druga srodna prava, kao i drugi Zakoni Bosne i Hercegovine koji regulišu ovu materiju.

Odricanje i razrješavanje odgovornosti

Vi razumijete da koristite našu web stranicu na Vaš sopstveni rizik, onakav kakav je dat i onda kada je aktivan. Mi Vam ne dajemo nikakvu garanciju vezanu za našu web stranicu i odričemo se svake odgovornosti, implicitne ili eksplicitne, vezane za Vašu upotrebu naše web stranice. Ne dajemo nikakvu garanciju da će naša web stranica biti dostupna bez prekida, sigurna ili bez ikakvih grešaka. Konačno, ne dajemo nikakvu garanciju da će potencijalne greške na našoj web stranici biti ispravljene.

Vi prihvatate da mi ni u kojem slučaju nećemo snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak koji možete imati zbog:

(a) Vaše upotrebe naše web stranice ili nemogućnosti korištenja naše web stranice;

(b) neovlaštenog pristupa Vašim podacima ili neovlaštene promjene Vaših podataka;

(c) postupaka drugih korisnika naše web stranice;

(d) bilo čega drugoga vezanog za našu web stranicu.

Slažete se da razrješavate web stranicu i uposlenike web stranice bilo kakve odgovornosti, uključujući advokatske troškove, u slučaju tužbe ili bilo kakve druge zakonske akcije učinjene od strane trećeg lica, a nastale zbog Vaše upotrebe naše web stranice ili Vašeg kršenja ovih uslova korištenja.

Trademark informacije

Web stranica je zaštićeni znak R&S d.o.o. Sarajevo. Vi prihvatate da ne smijete na bilo koji način koristiti ove zaštićene znakove bez izričite prethodne pismene dozvole vlasnika web stranice R&S d.o.o.

Prijava kršenja Uslova korištenja

Molimo Vas da bilo koje kršenje ovih Uslova korištenja od strane trećih lica prijavite putem email-a na adresu: web@ris.ba.

Generalne informacije

Ovi Uslovi korištenja čine cjelokupan ugovor između Vas i web stranice koji reguliše Vaše korištenje naših usluga. Navedeni Uslovi korištenja, kao i odnos između Vas i web stranice su uređeni zakonima Bosne i Hercegovine. Ako je neki dio ovih Uslova korištenja proglašen nevažećim od strane nadležnog suda, svi ostali dijelovi ostaju važeći i na snazi. Uslov za korištenje ove web stranice je prihvatanje ovih Uslova.