Šta je Open Space koncept kancelarija?


*

Koncept Open Space kancelarija nastaje doslovnim „rušenjem“ zidova i pregrada unutar kancelarija. Prvi put se pojavljuje tokom 60-ih godina prošlog stoljeća, sa ciljem bolje kontrole i nadgledanja zaposlenika. Danas, ovaj koncept uređenja poslovnog prostora primjenjuju brojne velike kompanije kao način povećavanja produktivnosti zaposlenih i podsticanja timskog rada. 

Kako Open Space kancelarije pozitivno utječu na zaposlene? 

  • Bolja komunikacija,kreativnost i međuljudski odnosi 
Eliminisanjem zidova, odnosno svrstavanjem većeg broja zaposlenih u jednu prostoriju, bitno se poboljšava interna komunikacija jer su zaposleni u prilici da češće komuniciraju. Jednostavnija i češća međusobna razmjena informacija i ideja, dovodi do povećanja kreativnosti zaposlenih, ali i do pronalaska bržeg i kvalitetnijeg rješenja za određeni problem. Osim toga, zaposleni mogu brže i jednostavnije zatražiti pomoć od kolega, bez potrebe zakazivanja posebnog formalnog sastanka. Kada govorimo o odnosu zaposlenih i menadžera viših nivoa, ovaj koncept također ima određene prednosti. 

  • Bolja menadžerska kontrola 
Kada menadžeri dijele istu kancelariju sa zaposlenima na nižim nivoima, olakšana je kontrola i nadgledanja rada zaposlenih. Sa druge strane, kod zaposlenih se može javiti osjećaj jednakosti zbog toga što njihovi nadređeni nemaju svoju „posebnu“ kancelariju. Upravo je kompanija Facebook iskoristila ovu prednost, gdje ni sam osnivač nema vlastitu kancelariju (u tradicionalnom smislu). 

  • Veća produktivnost 
Prethodno navedene prednosti, bolja komunikacija, veća spremost zaposlenih za rad u timu, bolji međusobni odnosi, olakšano rješavanje određenih problema, bolja kontrola, dovode do povećanja produktivnosti zaposlenih, što je bitan faktor uspješnosti neke kompanije. Međutim, Open Space koncept može donijeti i određene uštede u novcu. 

  • Ušteda novca 
Kako više zaposlenih koristi i dijeli jednu prostoriju, tako se i neka oprema i materijali mogu nabaviti u manjim količinama zbog toga što će iste koristiti veći broj zaposlenih. Naprimjer, prvobitno je svaki zaposlenik u svojoj kancelariji imao vlasititi printer, dok sada jedan printer koristi veći broj zaposlenih. Na ovaj način će se troškovi nabavke određene opreme i materijala znatno smanjiti. Osim toga, sama izgradnja poslovnog prostora sa mnogo manjim brojem zidova i drugih pregrada, može zahtijevati manje novca u odnosu na izgradnju tradicionalnog tipa poslovnih prostora.
Podijeli na:

Povezani članci

blog-image
Projektna opremanja

Kancelarija je postala naš drugi dom, te je zbog toga njeno opremanje postao vrlo ozbiljan zadatak. To je mjesto gde se borite za nove pos...

blog-image
Zašto je kancelarijska stolica Vaš najbolji prijatelj?

Jeste li znali da trećinu života provodimo sjedeći? Obzirom da je sama priroda čovjeka da se kreće, dugotrajno sjedenje može izazvati različite...