Online kupovina


Svi registrovani kupci portala www.ris.ba mogu izvršiti narudžbu veoma jednostavno, u bilo kojem trenutku i sa bilo koje lokacije - bez obzira da li sa radnog mjesta ili iz kućnog okruženja. Pristupite procesu registracije: https://ris.ba/ba/Account/Register, a nakon autentifikacije jednostavnim klikom započnite Vašu narudžbu.

U gornjem desnom uglu na početnoj stranici kliknite na polje “Prijavi se”. Nakon toga izaberite opciju "Registruj se". Izaberite da li želite kreirati profil za pravno ili fizičko lice te u ponuđena polja unesite sve tražene informacije. Izaberite password koji ćete upotrebljavati prilikom prijave i kreirajte profil.

Nakon što ste kreirali profil, sačekajte email potvrdu da je Vaš profil aktiviran. Kada dobijete potvrdu na email, možete krenuti s pretraživanjem proizvoda sa prikazanim cijenama i količinama.

Svaki registrovani korisnik snosi odgovornost za tačnost podataka i njihovu istinitost prilikom registracije. U trenutku registracije, registrovani korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa sadržajem općih uvjeta poslovanja kao i njihovim mogućim izmjenama i dopunama te da prihvata prava i obaveze koje mu pripadaju na temelju njih. Prihvatanjem općih uslova, korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni.